klass1

klass2

Õppeklass -mahutavusega kuni 40 istekohta ( seminaride, avalike koosolekute,koolituste jms läbiviimiseks – 10 € / tund);