klass1

klass2

Õppeklass -mahutavusega kuni 30 istekohta ( seminaride, avalike koosolekute,koolituste jms läbiviimiseks – 15 € / tund);